SINU OTSUS

Jeesus ütleb:”Ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.” Ilm. 3:20

Võid öelda seal kus oled:
Armas Taeva Isa – usun, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg, usun et Ta on lepitanud minu patud. Tule Jeesus minu ellu Issandaks ja anna andeks kõik minu patud. Rm. 10:9-10

Kui sa tõepoolest kahetsed oma patte ja tahad pattudest pöörduda, siis jumalasulasena kuulutan sinule, et võid uskuda südametunnistuses kõik patud andeks antuks.

Palveta edasi:
Issand anna minule Püha Vaim, et võiksin elada Sinu tahtmise kohaselt ja armastada Sind kogu südamest nüüd ja alati, Aamen.

Sina oled nüüd uus inimene, vana on möödunud ja uus on asemele tulnud. Issand on alustanud head tööd sinus ja Tema viib selle ka lõpule enese auks. (Fil. 1:6) Pea meeles, et sinu vana isekas loomus, mina, on surnud Kristusega – ei ole enam sina, vaid Jeesus sinus. (Gal. 2:20) Oled asetunud Jeesus-bussi, milles Püha Vaim viib omad taeva koju. Püsi Issandas, siis jõuad kohale. Meenuta Noa`t, kes ehitas laeva – ainult need kes olid laeva sees pääsesid. Sinagi pääsed ära metsalise märgi ja vihaajast, kui: ootad taevast Tema Poega, kelle Tema on surnust üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. (1Tess. 1:10)

Sina peaksid minema usklike hulka ja lugema Jumala sõna ning palvetama iga päev. Ainult nõnda püsid usus.

Head võimalused on muuhulgas sõna, palve ja ülistuse õhtud luteri-, kui ka nelipüha-, metodisti- ja vabakogudustes. Loe ajalehtedest, otsi kiriklikke teateid.

On märgata, et üks ajaloo imelisemaid sündmusi on üsna ukse ees. Märgatavalt suur hulk inimesi võetakse ära maa pealt enne metsalise märgi rakendumist. Jeesus Kristus tuleb omadele järele, nii nagu ta on tõotanud võtta kaasa – lapsetaolised, need kes usuvad, haaravad Temast kinni, kes on loobunud pattudest, on tunnustanud oma patud ja saanud õiguse riided. (Jh. 14:1-4, Apt. 1:11, 1Kr. 15:51-52 ja 1.Tess. 4:15-17)

Issand õnnistagu sind ja hoidku sind, Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armulik, Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu! Aamen. (4 Mo 6:24-26)

-- WWW.VARO666SIRU.NET, palauteinfo(ät)gmail.com --------------------