SÄHKÖINEN HENKILÖKORTTI

Sähköinen henkilökortti ja sosiaaliturvakortti yhdistyvät 1.6.2004 alkaen
10.04.2003 Sisäasiainministeriö

Hallitus päätti tänään 10.4.2003 esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi muutokset henkilökorttilakiin. Muutokset tulevat voimaan kahdessa vaiheessa.

Syyskuun 2003 alusta poliisin myöntämät henkilökortit ovat aina sähköisiä henkilökortteja lukuun ottamatta alaikäisille ilman huoltajan suostumusta annettavaa henkilökorttia ja väliaikaista henkilökorttia. Sähköisessä henkilökortissa on Väestörekisterikeskuksen myöntämä kansalaisvarmenne. Varmenteen avulla henkilö voidaan luotettavasti tunnistaa varmennetussa sähköisessä asioinnissa. Varmenne mahdollistaa myös sähköisen allekirjoittamisen sekä viestien ja asiakirjojen salauksen. Korttia haettaessa riittää yksi käynti viranomaisen luona ja kortin voimassaoloaika on viisi vuotta.

Kesäkuun 2004 alusta on mahdollista hankkia sähköinen henkilökortti, johon on yhdistetty sosiaaliturvakortin tiedot. Yhdistettyä korttia koskevan hakemuksen voi jättää poliisilaitoksen lisäksi myös Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen. Kortin myöntää aina poliisi. Yhdistettyä korttia voi käyttää kaikissa viranomaisten sähköisissä palveluissa mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut.

Uusi yhdistetty henkilökortti toimii nykyiseen tapaan myös matkustusasiakirjana, jollaisena sitä voi passin sijasta käyttää 15 Länsi-Euroopan maassa.

Sähköinen henkilökortti otettiin käyttöön 1.12.1999. Kortteja on myönnetty noin 16 000. Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, (09) 160

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS

Euroopan yhteisö on jo antanut asiasta direktiivin, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista, jäljempänä sähköallekirjoitusdirektiivi. Direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 19 päivään heinäkuuta 2001 mennessä.

Laki sähköisestä asioinnista 13/2003 ja Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 ja laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 15/2003 tulivat voimaan 1.2.2003.
Em. lakeja koskevissa hallituksen esityksissä mainittuja seikkoja:

HE 236/2002 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Tämä laki liittyy sähköiseen allekirjoittamiseen ja uudesta sähköisestä henkilökortista, johon on yhdistetty sosiaaliturvakortin tiedot. Laki on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2003.Kysymys on ns. sirukortista

Yhdistetty kortti lisäisi ilman muuta sirukortin käyttöä räjähdysmäisesti, mikä onkin hallituksen pyrkimys."Sähköisen asioinnin edistämiseen pyritään sähköisen henkilökortin ja sosiaaliturvakortin yhdistämisen lisäksi myös muilla ehdotuksilla, joiden tavoitteena on sähköisen henkilökortin käytön lisääminen. Nämä ehdotukset koskevat kortin hakemismenettelyn yksinkertaistamista ja helpottamista, sähköisen henkilökortin voimassaoloajan pidentämistä sekä sähköisen asioinnin mahdollistavan teknisen osan sisällyttämistä kaikkiin henkilökortteihin, s.8/30. sähk.allekirjoitus".

"Valtion viranomaisen myöntämä varmenne on valtion takaama sähköinen henkilöllisyys jokaiselle Suomen kansalaiselle….Väestörekisterikeskuksen myöntämä varmenne on yleiskäyttöinen ja teknisestä alustasta riippumaton, joten varmenne voidaan tallettaa erilaisille korttialustoille tai muuhun tekniseen välineeseen, esimerkiksi matkaviestimeen."

"Allekirjoittamista varten tarvittavat tiedot voivat sijaita esimerkiksi toimikortilla, käyttäjän matkapuhelimen sim-kortilla tai tietokoneella. Varmennetekniikoille ollaan parhaillaan luomassa standardeja Euroopassa ja koko maailmassa."
Lähde: http://digitoday.fi, 13.11.02?

Sähköiselle allekirjoitukselle käsinkirjoitetun status. Laatuvarmenteet tulevat markkinoille.

Eduskunnassa on käsitteillä lakiehdotus sähköisestä allekirjoituksesta, joka tuo Suomen

Laatuvarmenteiden tulo helpottaisi tavallisen ihmisen asiointia sähköisissä kauppapaikoissa ja verkkopankeissa. Varmenteiden ja älykortin avulla suomalainen pääsee asioimaan sähköisesti samalla tavalla kuin hän nykyisin asioi pankkikortin kanssa pankkiautomaatilla. Käyttäjän ei tarvitse muistaa kuin henkilökohtainen PIN-koodi.
Lähde: ITviikko 24.10.2002 s. 7

Lakiesitys sisältää myös ehdotuksen, että siruttomien henkilökorttien myöntäminen loppuu uuden kortin myötä. Tavallisia henkilökortteja myönnetään noin 60000 vuodessa, kun sirullisten HST-korttien menekki on huomattavasti pienempää. Kaiken kaikkiaan vain 15000 kansalaista on hankkinut sirullisen HST-kortin.
Lähde: Itviikko 31.10.2002 s.1 ja 4

Laki sähköisestä asioinnista 13/2003 ja Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 ja laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 15/2003 tulivat voimaan 1.2.2003. Em. lakeja koskevissa hallituksen esityksissä mainittuja seikkoja:Tampere tilasi älykortteja opiskelijoille. Kaupunki on tilannut 5000 älykorttia ensi vuonna käynnistyvää eTampere-korttikokeilua varten. (kortti toimii maksuvälineenä ja sähk.verkkoasioinnissa)
Lähde:IT viikko 24.10.2002 s. 5 www.ITviikko.fi

Julkishallinnon yhteinen sirukortti vastatuulessa. Sairausvakuutuskortin ja sähköisen henkilökortin yhdistyminen takkuaa KELA:n ja Sos.ja terv.Min:n vastuksen johdosta, koska niiden mielestä passin osittain korvaavan matkustusasiakirjan ja terveystietojen yhdistämiseen liittyviä intimiteettikysymyksiä ei ole esityksessä käsitelty.
Lähde: It-viikko 31.10

Hst-tunnisteelle haetaan 1,7 miljoonaa käyttäjää. Kansalaisvarmennetta ajetaan läpi uudella HST-ryhmällä, joka jatkaa valtion ja teollisuuden yhteistyötä virittäneen Pro HST-ryhmän työtä.Tavoitteena on saada kolmannes kansasta käyttämään valtioon nojaavaa sähköistä identiteettiä verkkoasioinnissa vuoteen 2007 mennessä.
Lähde:Digitoday.fi 4.12.2002

Sähköinen henkilöllisyys viedään matkapuhelimiin, IT-Viikko 11.2.2003
Sonera ja Väestörekisterikeskus (VRK) ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on luoda palvelu henkilön sähköiseen tunnistamiseen matkaviestimellä. (tavoite v. 2004).

Kela, työministeriö ja Verohallitus tuuppivat sähköistä asiointia, DIGI-today 3.3.2003
Osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan ne muodostavat KATVE-konsortion. Sen mukaan tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa luoda sähköistä henkilökorttia ja pankkitunnisteita käyttävä ja täydentävä yhteinen asiakkaiden tunnistusjärjestelmä. Sen avulla kansalaisille voidaan tarjota viranomaispalveluja verkossa.

-- WWW.VARO666SIRU.NET, palauteinfo(ät)gmail.com --------------------