Vi presenterar dessa webbsidor för att läsarna skulle akta sig för att låta microchips implanteras under sin hud. Bibeln förkunnar att det sk. biochipset kommer i något skede att erbjudas alla människor. Det är bättre att dö än att ta emot ett märke, som omvandlar människan till en robot.

Därför är det bra att vara medveten om den framtida utvecklingen redan i dag. Det finns skäl alla förmedla denna information speciellt till dem som inte lever i kristen tro. Samtidigt ska man lägge märke till att en av de mest underliga händelserna i historian står utanför dörren.

Ett betydande antal människor kommer att försvinna från jorden innan det frukstansvärda vilddjursmärket uppenbarar sig. Jesus Kristus kommer att hämta dem som tillhör honom - dem, som liknar barnen. Han hämtar hem dem som tror och litar på honom; dem, som har lämnat det syndiga livet; dem, som har erkänt sin synd och fått rättfärdighetens kläder i gåva.( Joh. 14:1-4, Apg. 1:11, 1 Kor 15:51-52 och 1 Thess. 4:15-17). Joh. 14: 3 Och om jag nu går bort och bederer plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

-- WWW.VARO666SIRU.NET, palauteinfo(ät)gmail.com --------------------