HENKILÖKORTTI JA 666

Suomi on ensimmäisenä maana luonut kansalaisilleen sähköisen identiteetin. Pääministerille luovutettiin 7.12.1999 ensimmäinen sähköinen henkilökortti. Olennaista tässä on se, että kortti sisältää mikrosirun, jossa lienee luottamuksellisia mm. poliisitietoja asianomaisesta. Tämä sähköinen identiteetti liittyy myös ns. Schengenin-sopimukseen, jonka mukaan kansalaisten on voitava vapaasti kulkea unionin maasta toiseen. Kun kuitenkin kulunvalvontaa on mm. turvallisuussyistä suoritettava, voidaan sähköistä henkilökorttia vilauttamalla päästää nopeasti suuria ihmisvirtoja valtioraja-asemien läpi. Sähköinen henkilökortti tulee siis jatkossa muodostumaan paitsi henkilöllisyystodistukseksi myös "passiksi". Huhutaan ns. sinisestä hampaasta, joka olisi tulossa EU:n alueella käyttöön.

Sähköinen henkilökortti on Suomessa vielä vapaaehtoinen. Koskahan se tulee pakolliseksi?

Virossa otettiin käyttöön 28.1.2002 sähköinen henkilökortti, joka sisältää siis myös mikrosirun. Kortti on pakollinen jokaiselle kansalaiselle. Näin ollen on otaksuttavaa, että myös Suomessa yhä useammat hankkivat mikrosiruhenkilökortin. Ilmestyskirjan profetiat ovat pikkuhiljaa menossa täyttymystään kohti.

Kreikassa pyrittiin vuonna 1997 pakottamaan kaikki kreikkalaiset ottamaan vastaan sähköinen henkilökortti. Kun Kreikan Ortodoksinen Kirkko kohdisti ankaraa ja yksimielistä kritiikkiä sekä Schengenin sopimukseen että sähköisiin henkilökortteihin, jouduttiin sähköiset henkilökortit vetämään kokonaan pois! Miksi kirkko suhtautui kielteisesti hankkeeseen?

Arkkipiispa Kristodulos sanoi mm. "Asioista vastuussa olevien kreikkalaisten viranomaisten suulla on julkisesti tunnustettu, että vihattava luku 666 todellakin muodostaa avaimen…tiedoille, jotka henkilöllisyyskorttiin sisältyvät…. Näiden vastuuta kantavien pitää vakavasti pysähtyä pohtimaan sitä, miksi jokin tuntematon taho pyrkii väkisin saattamaan kaikki Euroopan asukkaat tämän luvun järjestelmän alaisuuteen.Tässä tarkoitetaan Raamatun profetiaa Ilmestyskirjan 13. luvun tarkoittamasta pedonmerkistä 666, jota ilman ihminen ei pysty aikanaan ostamaan eikä myymään- siis käymään kauppaa: Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa." ILM. 13:16

Kreikan ortodoksiset piispat näkevät Raamatun profetian valossa sähköisen henkilökortin edustavan sellaista pahuutta, johon kristityillä ei saa olla mitään osallisuutta. Heidän mielestään kyseessä on pedonmerkin esiaste, joka pitää antikristillisenä torjua. Näkisin itse, että kreikkalaiset ymmärtävät aikain merkit varsin hyvin -paremminkin kuin me täällä.

On totta, että sähköinen henkilökortti ei vielä sinänsä ole Raamatun pedonmerkki. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että siitä tulee sellainen muodostumaan juuri siten, että kun kortteja häviää ja varastetaan, niin mikrosiru on pantava ihmisruumiiseen. Esimerkiksi Englannin kruununprinsseillä lienee mikrosirut ruumiissansa turvallisuussyistä. Milloin mikrosiruja tarjotaan meille ihon alle sijoitettavaksi, silloin kyseessä on juuri Raamatun Jumalan Sanan kieltämä pedonmerkki, jonka omistava joutuu iankaikkiseen kadotukseen. ILM. 14:9-12.

Tämä johtuu siitä,että mikrosirun vastaanottanut henkilö muuttuu robotiksi, jota sitten voidaan ulkoapäin ohjailla mielin määrin. Jumalan vastustaja haluaa näin saattaa kaikki ihmiset kyvyttömiksi vapaaseen tahdon muodostukseen ja Jeesuksen vastaan ottamiseen. Raamatun profetia antikristuksesta ja pedonmerkistä toteutuu vääjäämättä - on vain kyse aikataulusta - milloin. Jo nyt voidaan periaatteessa tehdä kaksisuuntaisia näköradioita eli televisioita,jotka voivat myös tarkkailla huoneessa olijoita: "Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki,että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin."ILM. 13:15

Rockefeller-säätiö Yhdysvalloissa pyrkii toisaalta siihen, että kaikki siemenvilja tulisi geenimanipulaation kohteeksi, jolloin siemenvilja täytyisi ostaa joka vuosi. Omavaraisuudesta ei enää voisi olla apua, jos ei olisi geenimanipulaatiosta-vapaata siemenviljaa! Onneksi EU ainakin toistaiseksi vastustaa tätä kehityssuuntaa. Ilmestyskirja jatkaa: "ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku." ILM 13:17

Seurakunnan tempaus eli Jeesuksen toinen tulemus on vastuullisten profeettojen mukaan hyvin lähellä -näin myös todistaa Pyhä Henki uskovissa. Monien mielestä pedonmerkki otettaisiin käyttöön vasta tempauksen eli uskovien ylösoton jälkeen. Sen tähden olisi myös syytä varautua siihen, että ns. varoittajat saisivat riittävästi tietoa Raamatun profetiasta merkin ja antikristuksen osalta. Se tarkoittaa, että jäljellejääneet eivät ottaisi merkkiä, jonka ottaminen olisi ns. kuolemansynti eli iankaikkinen ero Jumalasta. Meidän velvollisuus uskovina on kertoa Raamatun profetiasta -siitä ,että Jumalan vastustaja tulee orjuuttamaan ihmiset oman pakkovaltansa ja palvontansa alle.

Korostan,että sähköinen henkilökortti tai muut vastaavat mikrosirukortit eivät ole vielä pedonmerkki, vaan esiaste siihen suuntaan. Myös seuraavan polven pankkikortit tulevat olemaan ns. mikrosiru-kortteja. Näin ihmiset salakavalasti totutetaan ottamaan vastaan mikrosirut myös ruumiiseensa.

-- WWW.VARO666SIRU.NET, palauteinfo(ät)gmail.com --------------------