Cashkortet- datachipset- vilddjurets märke

-Nu är vi där, framme vid vilddjurets märke, hävdade norrmannen Gunnar Hatlevik i ett seminarium 1999.

Teknologin är redan klar. Det är ett kommuniserande biochips som kan implanteras i höger hand eller i pannan. Det är utvecklat helt i linje med Bibelns profetior.

Det nya biochipset med benämningen BT 952000 chip, är speciellt utvecklat för människor. Det är ett aktivt märke som lyssnar in lågfrekventa signaler fråm satelliter i värdlsrymden. Märket är inte större än 0,7 x 7 millimeter och kan både ta emot och sända information till dessa satelliter. Det pyttelilla märke, som består av 250000 komponenter, innehåller bland annat ett lithiumbatteri som kan räcka livet ut. Grunden till det är att batteriet kan laddas upp genom vår kropps värmeväxlingar- för övrigt en teknologi som används inom flyget.

En ansedd amerikan (Colin Sanders dr i tekn., red.)har varit projektledare för detta med intressenter som Henry Kissiger och tjänstemän från CIA. Man har satsat miljontals dollar för att finna ut var på kroppen det är bäst att placera chipset. Det visade sig att bästa stället var precis under hårfästet och på högerhandens ovansida. Detta resultat är lika uppseendeväckande som att Johannes på Patmos fick det profetiska buudskapet från Gud om vår tid för snart 2000 år sedan. Läs Uppenb.boken 13:16-18 och 14:9-12.

Enligt uppgift har 6000 människor i Sverige redan godkänt att få en markering i handen som ett led i ett experiment med ett kontantlöst samhälle, och försök har även inletts i Japan.

I Upp. 8:8 säger Johannes, att något som såg ut som ett brinnande berg kastades ner mot jorden. Enligt NASA känner man till att en asteroid-kollision kan ske igen. Flera tusen asteroider med över en kilometer i diameter susar omkring i rymden. Verkningarna skulle bli katastrofala om en av den träffar jorden. Från NASA:s internetsida farmgår att jorden var fjärde timma är närä att bli träffad av en så kallad jordkrossare. 1989 var jorden närä att träffas, man talade mycket om det i radion.

Sista delen av Hatleviks föreläsning var en uppmaning till Guds folk om att göra sig redo för uppryckandet. Hatlevik hänvisade till att de flesta tecknen i Matteus 24 redan har gått i uppfyllelse. Trots det kännes sig många säkra utan att ha sökt Gud. Men också det är förutsagt. Man lever som på Noas dagar. Man åt och drack, köpte, sålde, byggde och planterade. Plötsligt kom floden och dränkte hela den dåvarande världen. Likadant levde man på Lots tid- med våld och homosexualitet. Man hånade den rättfärdige Lot. Men Gud räddade honom, och eld och svavel regnade och förgjorde Sodom och Gomorra.

Jesus sa:” Alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras”, Luk. 17:20-30.

Sök Herren medan han låter sig finnas. Den som är klok lyder råd och tar Ordet på allvar. Jesus kommer. Met det går inga extratåg till himlen efter uppryckandet, Matt. 24:21-44.

Karl-Åke Rudenlöv
Insänt box 1712, 70117 ÖREBRO insant@epress.se

-- WWW.VARO666SIRU.NET, palauteinfo(ät)gmail.com --------------------